Čierna mágia – Silná a nebezpečná (druhy mágie)

Čierna mágia - Silná a nebezpečná (druhy mágie)

Nevyužívajte mágiu na ublíženie iným, sila odchádzajúca od nás sa nám vráti trikrát! Nedá sa povedať, odkedy u nás existuje čierna mágia. Pravdepodobne od kedy ľudstvo samo. Niekedy bola na tak rozvinutej úrovni, že bola využívaná častejšie ako náboženské rituály kdekoľvek na svete. Atlantída nebola stvorená pre živenie zla a doslova ju roztrhali na kusy. Kňazi, ktorí šírili svetlo sa dostali do Egypta, Peru a neskôr do celého sveta. Vďaka nim tma neovládla celý svet, ale aj toto má svoje obete.

Venovanie sa mágii otvára brány myslenia a privádza nás k stretnutiu s vyššími úrovňami reality. Vďaka mágii dokážeme poznať, čo je za oponou, a čo sa skrýva za ľudským hmotným, ale aj duchovným životom (a smrťou).

Mágiou sa lieči, ale aj ubližuje. Ten, kto má moc a schopnosť realizovať čiernu a bielu mágiu vie, že je skutočne nebezpečná, ale dokáže aj pomôcť. Trojnásobok odovzdanej energie sa nám vráti, či už je zlá, alebo dobrá. Pomáhaj a bude ti pomáhané.

Poznáme hlavné dva prúdy mágie:

 1. Čierna mágia (mágia zla, kúzla z úmyslom získať výhody voči iným, ublížiť iným, znevýhodniť ich, prekliať, uškodiť)
 2. Biela mágia (opak čiernej mágie, liečiť, pomáhať, zlepšovať, budovať, tiež sem zaraďujeme lásku a dobro)

My si nemusíme uvedomovať aby sme podporovali bielu, alebo čiernu mágiu. Je možné, že skrýva v nás už od našich predkov, ale môže byť získaná aj v spoločnosti, alebo sebavzdelávaním a sebapoznávaním.

Okrem toho poznáme ďalšie prúdy mágie:

 1. Strieborná mágia (mágia mesiaca).
 2. Červená mágia (energia zo sexuálneho pôžitku, mágia sexu).
 3. Zelená mágia (mágia byliniek).
 4. Mágia divina – theurgia (mágia, ktorá pracuje s najvyššími astrálnymi bytosťami (tzv. Géniami). Tieto vyššie astrálne bytosti majú pomôcť k povzneseniu človeka nad materiálny svet. Theurgia nesie so sebou nebezpečenstvo aktivácie protipólu (Protigénia), preto táto mágia nie je určená pre začiatočníkov).
 5. Magia naturalis – prírodná mágia (rastliny, stromy, farby, vône. Prírodná mágia je založená na tézach o vzájomnej sympatii a antipatii medzi jednotlivými predmetmi a vecami).
 6. Mágia inaturalis – psychurgia (astrálne larvy, duchov živlov, elementálov, elementárov a astrálnymi telami. Ide o primitívnu mágiu tvorenia prevažne sexuálnych lariev, predstavy ich následne emotívne dynamizujú. Psychurgiu považujeme za umenie mágie stýkať sa s duchovnými bytosťami s výnimkou vysokých inteligencií božského rádu).
 7. Mágia chaosu – chaos mágia (najmladšia zo všetkých prúdov, druhov mágií, ktorá vzniká na západe. Rozdielom medzi touto mágiu a všetkými nými je, že nemá žiadny systém, žiadnu štruktúru. Mág v tejto oblasti mágie si vytvára vlastný systém, ktorý sa môže meniť. Divinácia (veštenie), sigilizácia, evokačné a invokačné rituály, čarovanie sú nástroje, ktoré sa praktizujú pri mágii chaosu).
 8. Voodoo (ľudové liečiteľstvo, uzdravovacie rituály s bylinkami. Do svojho života si priťahujeme také veci, situácie a ľudí, s ktorými sme v rezonancii, s ktorými vibrujeme na rovnakej frekvencii).
 9. Vysoká mágia – hermetická mágia (veda a zároveň umenie. Vysoká mágia pracuje s uvedomením si duchovného sveta a manipuláciou s neviditeľnými, ale zároveň mocnými silami. Zaraďujeme sem: meditáciu, veštenie, očistenie, kabalistické cvičenia, zhotovovanie talizmanov a rituálnych nástrojov, zaklínadlá a príprava alchymistických elixírov, anjelská mágia).
 10. Wicca (moderné čarodejníctvo, ktoré je z náboženstva považované za „uctievanie diabla“, aj keď to nie je celkom tak. Wicca vychádza z hesla „Rob čo chceš, pokiaľ tým nikomu neublížiš“. Wicca mágiou sa neubližuje, naopak pomáha).

1 komentár u „Čierna mágia – Silná a nebezpečná (druhy mágie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ahoj, daj nám LIKE!

Čiernamágia.sk