Základné modlitby a pravdy

Základné modlitby a pravdy

Katolícky pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus. Naveky. Amen.  Pozdrav Pán Boh. Pán Boh uslyš.  Prežehnanie V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.  Modlitba Pána Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes Prečítať viac o Základné modlitby a pravdy[…]

Ahoj, daj nám LIKE!

Čiernamágia.sk