Odstránenie kliatby

odstranenie kliatby

Tak, ako vám môže niekto požehnať, tak isto vám môže aj ublížiť, resp. uvaliť kliatbu. Požehnanie pozostáva z Božej vôle, modlenia túžby. Kliatba túto vôľu porušuje a je istým opakom požehnania. Človek sa väčšinou dokáže brániť sám voči bežným kliatbam. Musí byť silný a veriť, v opačnom prípade aj slabá kliatba môže veľmi ublížiť a byť účinná.

Ako sa prejavuje kliatba?

Prvým prejavom kliatby je strata Božieho požehnania. Kliatba môže byť mierená na určitú oblasť, človeka, ale aj na všeobecne na rodinu, spolok, skupinu, alebo ľud. Môže zameriavať jednu oblasť života (šťastie, zdravie, lásku, peniaze), alebo môže zastrešiť človeka z viacerých smerov. Môže sa prejaviť ako večná smola (nešťastie), úmrtia, samovraždy, choroby, strata práca, nedostatok peňazí a iné.

Je veľmi ťažké uvaliť kliatbu a aj najsilnejší mágovia nemôžu zaručiť úspešnosť, pokiaľ je človek požehnaný a je pod Božou rukou. Rovnako je veľmi náročné kliatbu odstrániť.

Ako odstrániť kliatbu?

Kliatbu vie odstrániť len mág, kňaz a vy. Nikto iný nedokáže a nemá moc kliatbu odstrániť. Za prelomenie kliatby sa vy môžete modliť v Ježišovom mene a vo viere, že On je ten, ktorý sníma hriechy sveta, ktorý sa na kríži stal za nás „kliatbou“, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil k Otcovi, aby sa za nás prihováral.

Modlitba za oslobodenie od kliatby

Pane Ježišu Kriste, verím, že Ty si Syn Boží a že Ty si jediná naozajstná cesta k Bohu. Verím, že sa môžem len cez Teba zachrániť a prísť do Božieho kráľovstva. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal zmŕtvych. Ďakujem Ti, že si sa stal na kríži kliatbou, len aby som bol zachránený od prekliatia. (List Gal 3,13)

Od tohto dňa a naďalej, budem s Tvojou pomocou počúvať Tvoj hlas a budem poslušný všetkému, čo mi povieš a ako ma učí Tvoje slovo. Ak existuje nejaký hriech v mojom živote, alebo hriech, ktorý zapríčinili moji predkovia, a ktorý vniesol prekliatie do môjho života, teraz priznávam tento hriech Tebe a prosím ťa za odpustenie. Pane, aj ja odpúšťam každej osobe, ktorá ma urazila a spôsobila mi zlo.  (v tichosti im odpusť) Teraz im odpúšťam takisto, ako si želám, aby si mi odpustil Ty a s vierou prijímam Tvoje odpustenie. Zriekam sa každého kontaktu s okultizmom. Nenávidím tieto zlé veci a v mojom živote už nebudú mať nikdy miesto. Teraz verím, Pane Ježišu, že som vykonal to, čo si odo mňa vyžadoval. S autoritou, ktorú mi dávaš cez svoje slovo a cez svoje meno: Oslobodzujem seba a svoju rodinu od každého prekliatia, ktoré bolo nad nami. Oslobodzujem teraz seba – v mene Ježiša Krista. AMEN.

Vierou teraz prijímam svoje oslobodenie a svoje požehnanie. Ježišu, darujem Ti svoju dušu. Prosím Ťa, vojdi do môjho života a spas ma! Naplň ma svojím životom!

Každý deň opakuj 10x: Skrze kríž Ježiša Krista som vyšiel z prekliatia a vošiel som do Božieho požehnania. Ďakujem Ti, Ježišu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ahoj, daj nám LIKE!

Čiernamágia.sk