Veríte v Boha? Pozor na Mágiu!

Veríte v Boha? Pozor na Mágiu!

Mágia a praktiky, ktoré sa podobajú na mágiu sú proti viere. Viera, Boh považuje za hriech, pokiaľ si chcete privodiť nejakú zmenu pomocou mágie.

Mágia a jej podobné praktiky sú hriechom, lebo:

1. Vedú k podceňovaniu významu ľudského rozumu:  človek sa zrieka svetla svojho rozumu, ktorý mu bol daný preto, aby nachádzal cestu k Bohu a vyváženú mravnosť. Kto rezignuje na dar intelektu, uráža Boha a zároveň riskuje, že stratí svoju vlastnú vyváženosť.

2. Človek sa viac spolieha na iracionálne techniky ako na vieru: človek takto odmieta Boží dar milosti a svetlo Božieho slova a vydáva sa do rúk iného človeka, ktorému preukazuje viacej viery ako Bohu. Hriechu mágie sa dopúšťa ten, kto: tieto praktiky prevádza, podrobuje sa im, propaguje ich, nabáda k ním iných, aktívne spolupracuje.

Jestvujú tu ešte dve priťažujúce okolnosti:
1. povera – ak sú rituály spojené s nejakými náboženskými obradmi (používanie posvätných obrazov a modlitebných textov), človek sa prehrešuje proti prvému prikázaniu. Človek si myslí, že preukazuje Bohu česť, ale robí to neprimeraným spôsobom (falošné prejavy zbožnosti). Ide o iracionálne formy konania (strach z čísla 13, z piatku, nosenie amuletov, zariekavanie, určitý počet modlitieb a pod.), pri ktorých sa od neprirodzených prostriedkov očakávajú určité účinky. Vo väčšine prípadov od ťažkého hriechu ospravedlňuje neznalosť,
naivita.
2. peniaze a profit – obrovské sumy peňazí, ktoré inkasujú čarodejníci a zariekavači za tieto praktiky sú hriechom, lebo vo väčšine prípadov ide o podvod. Hreší i klient, lebo ochudobňuje rodinný rozpočet i núdznych, ktorým by tieto peniaze mohli pomôcť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ahoj, daj nám LIKE!

Čiernamágia.sk